ارسال رایگان آگهی

درباره ما

اولین سایت تخصصی خریدوفروش کتب بین دانشجویان ؛ در دانشگاه محل تحصیل 

هدف از راه اندازی این سایت

این سایت این امکان را به شما دانشجوی عزیزمیدهد که کتابهای ترم  گذشته خودرا هدیه یابه فروش برسانید و همینطور دانشجوی ترم جدید می تواند کتاب های مورد نیاز خودرا با قمیت کمتری از پشت جلدکتاب تهیه کند.

فرض بفرمایید شما دانشجوی رشته حسابداری در دانشگاه آزادواحد میناب هستید واستاد  مربوطه  کتاب سازمان حسابرسی را به عنوان مرجع  معرفی می کند .

برای دانشجو تهیه آن شاید سخت باشد، ولی با مراجعه به این سایت شاید این امکان وجودداشته باشد که دانشجوی ترم گذشته آن کتاب را برای فروش یا هدیه درسایت قرارداده باشد.

نکته مهم اینکه دانشجو هر دانشگاه باهر استادی که درس داشته باشد می تواند کتاب معرفی شده آن استاد رادرآن واحددانشگاهی ، تهیه  بفرمایید.

مهم اینکه برا ی درج آگهی دراین سایت کلیه اطلاعات خواستی دانشجو پیش بینی شده است ، ودرجستجو  این امکان فراهم شده ، تا برای بدست آوردن کتاب معرف استاد ، که درآن دانشگاه مربوطه تدریس میکند،قابل پی گیری و دستر سی خواهد بود .

توضیح :
این سایت برای واحددانشگاهی ویاشهری خاصی طراحی نشده است .
مواردی درخواستی :
ازجمله نام استاد ( اساتید معمولا چند کتاب رابرای تدریس انخاب می کنند ، درجستجو ؛دانشجو می تواند با واردکردن نام استاد لیست کتابهای معرف استادفوق را تهیه کند )
نام استان یا شهر: به دانشجو کمک می کند تا درمنظقه جغرافیایی وبومی خود کتاب خودرا تهیه کند ( ویا از طریق ارسال پستی )
ترجمه : احتمال دارد موضوع کتاب توسط چند نویسنده ، ترجمه شده باشد .
ناشر: احتمال دارد موضوع کتاب توسط چند ناشر ، چاپ شده باشد.
وسعت اطلاعات شانس انتخاب درست رابه شما میدهد.