ارسال رایگان آگهی

دانلودها

کتاب و جزوه رایگان ( دانلود فایل ) ۲۸ اسفند ۱۳۹۴

لینک دانلود ارتباطات

 1. لینک دانلود استراتژی
 2. لینک دانلود  آشناسازی واجتماعی کردن کارکنان
 3. لینک دانلود اعتیاددر محل کار
 4. لینک دانلود الگوی بلوغ قابلیت کارکنان
 5. لینک دانلود آموزش وبهسازی کارکنان
 6. لینک دانلود ایمنی وسلامت کارکنان
 7. لینک دانلود آینده پژوهی
 8. لینک دانلود بررسی رابطه مدیریت در ساختار معماری
 9. لینک دانلود بهره وری نیروی انسانی
 10. لینک دانلود تئوری آشوب
 11. لینک دانلود خیرمحدود
 12. لینک دانلود فرهنگ سازمانی
 13. لینک دانلود  مبانی مدیریت
 14. لینک دانلود مدیریت دانش
 15. لینک دانلود  مدیریت منابع انسانی بین الملل
 16. لینک دانلود مزایای کارکنان
 17. لینک دانلود  معماری منابع انسانی
 18. لینک دانلود  منابع انسانی
 19. لینک دانلود منابع انسانی درحوزه کار
 20. لینک دانلود منابع انسانی
 21. لینک دانلود عدالت سازمانی
 22. لینک دانلود نظام پاداش وجبران خدمات
 23. لینک دانلود just  in  time
 24. لینک دانلود just in time پاورپوینت جاست این تایم
 25. لینک دانلود مهندسی ارزش
 26. لینک دانلود  الگو برداری
 27. لینک دانلود  الگو برداری pdf
 28. http://لینک دانلود تولید به هنگام
 29. http://لینک دانلود تولیدناب
 30. http://لینک دانلود تولید ناب
 31. http://لینک دانلود تولید ناب
 32. http://لینک دانلود حسابداری مدیریت
 33. http://لینک دانلود حسابداری مدیریت
 34. http://لینک دانلود  مشتری مداری
 35. http://لینک دانلود  سازمان چابک
 36. http://لینک دانلود سازمان چابک
 37. http://لینک دانلود شش سیگمیا و نقش بهره وری
 38. http://لینک دانلود کایزن
 39. http://لینک کایزن mp3
 40. http://لینک دانلود مدیریت استراتژیک
 41. http://لینک دانلود هزینه یابی
 42. http://لینک دانلود مشتری مداری
 43. http://لینک دانلود مدیریت درجامعه آینده
 44. http://لینک دانلود کاتلر درمدیریت بارار
 45. http://لینک شرکت واستراتژی بازاریابی
 46. http://لینک دانلود استراتژی بازاریابی مشتری محور
 47. http://لینک دانلود بازارهای مصرف و رفتار خریدار مصرف کننده
 48. http://لینک دانلود  اطلاعات بازاریابی در مدیریت
 49. http://لینک دانلود سیستم های اطلاعات وتکنولوژی اطلاعات ۱
 50. http://لینک دانلود  سیستم های اطلاعات وتکنولوژی اطلاعات ۲
 51. http://لینک دانلود  سیستم های اطلاعات وتکنولوژی اطلاعات ۳
 52. http://لینک دانلود  سیستم های اطلاعات وتکنولوژی اطلاعات ۴
 53. http://لینک دانلود  سیستم های اطلاعات وتکنولوژی اطلاعات ۵
 54. http://لینک دانلود سیستم های اطلاعات وتکنولوژی اطلاعات ۶
 55. http://لینک دانلود  سیستم های اطلاعات وتکنولوژی اطلاعات ۷
 56.  http://لینک دانلود  سیستم های اطلاعات وتکنولوژی اطلاعات ۸
 57. http://لینک دانلود  سیستم های اطلاعات وتکنولوژی اطلاعات ۹
 58. http://لینک دانلود سیستم های اطلاعات وتکنولوژی اطلاعات ۱۰
 59. http://لینک دانلود سیستم های اطلاعات وتکنولوژی اطلاعات  ۱۱
 60. http://لینک دانلود سیستم های اطلاعات وتکنولوژی اطلاعات  ۱۲
 61. ://لینک دانلود   تحلیل آماری فصل اول
 62. http://لینک دانلود تحلیل آماری فصل دوم
 63. http://لینک دانلود  تحلیل آماری فصل سوم
 64. http://لینک دانلود  تحلیل آماری فصل چهارم
 65. http://لینک دانلود تحلیل آماری فصل پنجم
 66. http://لینک دانلود تئوری اقتصاد خرد یوسف فرجی(۲)
 67. http://لینک دانلود آموزش تضمین کیفیت
 68. http://لینک تحقیق درعملیات بازار ، مدلسازی وتمرین
 69. http://لینک مهندسی-مالی-و-مدیریت-ریسک-جان-هال.pdf
 70. http://لینک  واژه-های-بورسی.pdf
 71. http://لینک  مدل های همسانی – اقتصادسنجی
 72. http://لینک   مدیریت کسب وکار رالف اسمیت
 73. http://لینک  جزوه آموزشی کنترل آماری spc
 74. http://لینک  چگونه پروپوزال بنویسیم
 75. http://لینک   رزومه نویسی
 76. آموزش نرم افزار visio
 77. اسلایدهای درس کنترل موجودی یک .دکتر حاله
 78. اسلایدهای کارگاه یک روزه ی ارگونومی
 79. اسلایدهای بسیار عالی با موضوع مهارت های ارائه ی مطلب
 80. ادبیات منطق فازی
 81. ارزش گذاری سهام عادی
 82. آموزش نرم افزار win qsb
 83. آموزش نرم افزارگمزGAMS
 84. پاورپوینت مدیریت استراتژیک
 85. پاورپوینتی با موضوع ۶ سیگما
 86. پاورپوینتی با موضوع هوش هیجانی
 87. پروژه های کوچکی در ارتباط با برنامه ریزی حمل و نقل  ۱
 88. monorail پروژه های کوچکی در ارتباط با برنامه ریزی حمل و نقل ۲
 89. railway transit پروژه های کوچکی در ارتباط با برنامه ریزی حمل و نقل ۳
 90. vikor جزوه mcdm – بخش ویکور
 91. تحلیل وآموزش بازارسهام ایران ۱
 92. تحلیل وآموزش بازارسهام ایران ۲
 93. تحلیل وآموزش بازارسهام ایران ۳
 94. تحلیل وآموزش بازارسهام ایران ۴
 95. تئوری صف دکتر جولای
 96. vikor جزوه mcdm – بخش ویکور
 97. جزوه روش تحقیق دکتر خدیجه حسنلو
 98. جزوه ی ارزیابی کار و زمان دکتر احمد صادقی
 99. جزوه ی بسیار عالی مدیریت استراتژیک دکتر راه چمنی
 100. خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد دیوید
 101. خلاصه کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی
 102. کتاب ترجمه شده ی بازاریابی فیلیپ کاتلر
 103. متغیرهای اقتصادی و مالی
 104. کنترل موجودی ۱ دکتر افشار نجفی
 105. مدیریت رفتار سازمانی.دکتر زهرا برومند
 106. کنترل کیفیت
 107. حل المسائل فارسی مبانی احتمال شلدون راس ۱
 108. حل المسائل فارسی مبانی احتمال شلدون راس ۲
 109. حل المسائل فارسی مبانی احتمال شلدون راس ۳
 110. حل المسائل فارسی مبانی احتمال شلدون راس ۴
 111. حل المسائل فارسی مبانی احتمال شلدون راس ۵
 112. ریاضی ۱ و ۲ مسعود عباسی
 113. فصل مدل سازی جزوه دکتر قمی
 114. فصل مدل سازی جزوه دکتر قمی
 115. فصل دوگان جزوه دکتر قمی
 116. معرفی زنجیره تامین ۱ qie.ir-SLIDES OF SCM CLASS-Seifbarghy-Fasl 1-2- 87-88 qie.ir-SLIDES OF SCM CLASS-Seifbarghy-Fasکنترل کیفیتl 3- 87-88 qie.ir-SLIDES OF SCM CLASS-Seifbarghy-Fasl 4- 87-88
 117. AHPکتاب فرایند سلسله مراتبی دکتر قدسی پور – بخش AHP
 118. کدینگ ۵۰۴ و ۱۱۰۰
 119. MIS اصلی زاده
 120. اسلایدهای سمینار خلاقیت و نوآوری
 121. اسلایدهای مدیریت پروژه های بزرگ
 122. اسلایدهای مربوط به دوره ی کانبان
 123. اسلایدهای مربوط به دوره ی کانبان
 124. آموزش روش dematel
 125. qie.ir-Bench_markingپاورپوینت بنچمارکینگ .الگوبرداری
 126. پاورپوینت کنترل کیفیت
 127. qie.ir-CRMپاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری
 128. qie.ir-Introduction_پاورپوینت مدیریت دانش( دانشگاه امیرکبیر )Management
 129. پاورپوینت مدیریت زمان
 130. پاورپوینت مهندسی ارزش
 131. qie.ir-kaizenپاورپوینتی با موضوع کایزن qie.ir-Project_Management_1
 132. پاورپوینتی با موضوع مدیریت پروژه
 133. جزوه مدیریت تولید و عملیات دکتر احتشام راثی
 134. چابکی سازمان ۱
 135. چابکی سازمان ۲
 136. چابکی سازمان ۳
 137. خلاصه اصول مدیریت دکتر رضاییان
 138. خلاصه رفتار سازمانی رضاییان
 139. خلاصه کتاب اقتصاد مدیریت داگلاسqie.ir
 140. دانشگاه قزوین جزوه ارزیابی کار و زمان مهندس رضایی
 141. دو مقاله فارسی با موضوع efqm
 142. دو مقاله فارسی با موضوع efqm
 143. دویست صفحه از کتاب شبیه سازی دکتر محلوجی
 144. مقاله ی فارسی مرتبط با مدیریت استراتژیک
 145. مقاله ی فارسی مرتبط با مدیریت استراتژیک
 146. مقاله ی فارسی مرتبط با مدیریت استراتژیک
 147. مقاله فارسی با موضوع اقتصاد سنجی
 148. مقاله فارسی با موضوع اقتصاد سنجی
 149. مقاله فارسی مرتبط با نگهداری و تعمیرات
 150. مقاله فارسی مرتبط با نگهداری و تعمیرات
 151. سیستم مدیریت یکپارچه
 152. فصل اول آمار و احتمالات دکتر طاهریان
 153. qie.ir-کتاب مدیریت تغییر
 154. مجموعه جزوات تئوری های فازی دکتر شوندی .دانشگاه شریف
 155. مجموعه جزوات و فایل های درس تئوری توالی 
 156. کتاب مدیریت تغییر دکتر رضا نجف بیگی
 157. یادگیری ۵۴ لغت پرکاربرد انگلیسی در ۲۲ دقیقه – تکنیک کدینگ
 158. اسلایدهای دوره ی تحلیل سیستم اندازه گیری .MSA
 159. پاورپوینت بحران اقتصاد جهانی
 160. اسلایدهای مدیریت کیفیت جامع TQM
 161. پاورپوینت درخت تصمیم و مسائل فازی در این زمینه
 162. پاورپوینت رضایت مشتری
 163. پاورپوینت مدیریت استرس
 164. سازمانهای یاد گیرنده
 165. پاورپوینت مدیریت شکایت مشتری CCM
 166. پاورپوینتی با موضوع نفتا پیمان تجارت آزاد میان دولت‌های آمریکای شمالی
 167. پاورپوینتی با موضوع MCDM
 168. جزوه ابزار کنترل فرآیند آماری و اصول دمینگ ،دکتر صادقی
 169. جزوه اصول مدیریت و تئوری سازمان- دکتر وحید سعید نهایی
 170. جزوه بهره وری
 171. جزوه دست نویس روش تحقیق دانشگاه تهران ،دکتر یزدانی
 172. جزوه ی ارگونومی دکتر امیدواری
 173. جزوه ی بسیار عالی اقتصاد مهندسی دکتر سید حسینی
 174. جزوه ی عالی با موضوع ارزیابی عملکرد مربوط به دکتر صادقی
 175. دوره ی تضمین کیفیت پیمانکاران
 176. خلاصه ی کتاب ارزشمند ساختن برای ماندن
 177. یک پاورپوینت عالی دیگر با موضوع شش سیگما به درخواست دوستان
 178. مفاهیم مقدماتی تئوری بازی ها
 179. سه فایل پاورپوینت با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری.CRM qie.ir-CRM qie.ir-CRMمدیریت ارتباط با مشتری
 180. دو مقاله اقتصاد سنجی فارسی qie.ir-43913871604
 181. تجزیه و تحلیل صورت های مالی ۱
 182. تجزیه و تحلیل صورت های مالی ۲
 183. @qieSanaye-DFD  نمودارجریان داد ه ها
 184. _اجزا_و_عوامل_بهایتمام شده
 185. _انبار_داری_و_اصول
 186. استاندارد حسابداری شماره ۱۱ با عنوان داراییهای ثابت مشهود که در تاریخ

 

 

 

تبلیغات

یک پاسخ تا “دانلودها”

 1. به بخش دانلود ها رفته ( در انتهای صفحه ) ودانلود کنید.

ارسال نظر

 • پاورپوینت اقتصادخرد - دکترداودی

  با در ۷ بهمن ۱۳۹۶ - 0 نظرات

  یکی از اهداف اقتصاد خرد بررسی بازار و برقرار کردن یک رابطهٔ نسبی پولی بین کالاها و خدمات است. همچنین به بررسی موارد شکست بازار (مواردی که بازار قادر به تولید نتیجهٔ مطلوب و درخور نبوده) می‌پردازد و تئوری‌هایی را برای داشتن یک بازار رقابتی شرح می‌دهد. در نظریه عرضه و تقاضا معمولاً فرض بر این قرار داده می‌شود که فضا کاملاً رقابتی است. این بدین معناست که خریداران و فروشندگان بسیاری در بازار وجود دارند و هیچ‌کدام از آنها نمی‌توانند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند. درمعادلات زندگی واقعی این فرض با مشکل مواجه است زیرا بسیاری از خریداران و فروشندگان این توانایی را دارند که بر قیمت‌ها تأثیرگذار باشند. در خصوص نظریهٔ عرضه و تقاضا در اغلب موارد تجزیه و تحلیل پیچیده‌ای نیاز است تا بتوان یک مدل عرضه و تقاضا ارائه داد.

 • سیستم مدیریت تولید MRP II

  با در ۳ آذر ۱۳۹۶ - 0 نظرات

  سیستم مدیریت تولید MRP II     MRP در اوایل دهه ۱۹۶۰ به عنوان یک رویکرد کامپیوتری به برنامه ریزی تدارک و تولید مواد در آمریکا شکل گرفته و کتاب راهنمای کامل آن در سال ۱۹۷۵ توسط ارلیکی منتشر گردید. بدون شک تنکیک MRP پیش از جنگ جهانی دوم نیز به صورت دستی و به […]

 • شبیه سازی چیست و چطور شبیه سازی کنیم . Simulating

  با در ۱۵ آذر ۱۳۹۶ - 0 نظرات

  شبیه سازی چیست و چطور شبیه سازی کنیم . Simulating     شبیه سازی ( Simulating ) در یک تعریف خیلی کلی مجموعه ای از روش ها وابزارها برای مشابه سازی سیستم های واقعی می باشد که عموما به وسیله کامپیوتر و نرم افزار انجام می شود.

 • کنترل موجودی یا مدیریت موجودی

  با در ۳ آذر ۱۳۹۶ - 0 نظرات

    کنترل موجودی یا مدیریت موجودی کنترل موجودی، (به انگلیسی: Inventory Control) روش‌های مورد استفاده برای اطمینان از اینکه سطح موجودی کالای موردنظر حفظ شود. هدف از کنترل موجودی، بررسی و نگاه داشت سطحی از موجودی است، که هزینه‌های سیستم را کمینه می‌کند. کنترل موجودی جریانی است که ضمانت می‌کند اقلام موجود سازمان با در نظر گرفتن عوامل زمان، […]

 • محيط سازمان Organization environment

  با در ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - 2 نظرات

  محيط اختصاصي يك سازمان بر اساس قلمرو انتخابي آن تغيير خواهد كرد . قلمرو يك سازمان ادعايي است كه يك سازمان نسبت به دامنه محصولات يا خدمات ارايه شده و همچنين بازار متصرف شده خود دارد .